Jonas Mekas

Song of Stockholm

25 apr – 8 maj 2022

De senaste årens fysiska restriktioner har omformat vår relation till staden. Därför vänder vi oss till den rörliga bilden och visar programmet Stockholm på film, där ett antal konstnärer skildrar Stockholm från olika synvinklar. Nästa film i serien är den litauiske poeten och experimentfilmaren Jonas Mekas film Song of Stockholm. Den finns att se här på vår hemsida 25/4-8/5 2022.

Jonas Mekas: Song of Stockholm
1980, 4 min

Song of Stockholm är ett utdrag ur Jonas Mekas filmserie Travel Songs, en slags filmdagbok över platser han besökte. Det är närsynta, fragmenterade porträtt som fokuserar på de subjektiva upplevelserna, utan ambition om att säga någonting allmängiltigt om staden. Jonas Mekas besökte Stockholm i samband med utställningen ”The Pleasure Dome – Amerikansk Experimentfilm 1939-1979” som han curerade tillsammans med Claes Söderquist, och filmen är en slags kronologi över den resan, ett upptäckande av nya vänner, av en utsikt, och av de detaljer som ringar in det mänskliga. Bilderna ramas in av korta fraser: ”The room the window the sound” eller ”May there be happiness”. Citatet i slutet pekar på någonting centralt hos Mekas: ”I woke up. A voice said: You don’t have to go anywhere. You just have to make yourself ready. Everything will come by itself.” 

Jonas Mekas föddes 1922 i byn Semeniskiai i Litauen. 1944 tvångsförflyttades han och hans lillebror Adolfas av nazisterna och sattes i arbetsläger i Tyskland. Efter kriget studerade han filosofi vid universitetet i Mainz. 1949 kom han tillsammans med sin bror till New York, där han bodde fram till sin död 2019. I New York köpte han snart sin första kamera, började dokumentera sitt liv och blev involverad i avantgardefilmrörelsen. Han startade Film Culture Magazine, skrev kritik i olika tidskrifter och grundade The Film-Makers’ Cooperative. Han grundade också Anthology Film Archives, en av världens största och mest betydelsefulla arkiv för avantgardefilm, tillika en visningsplats. Mekas har gjort en stor mängd filmer och skrivit poesi och filmkritik och anses vara en av de ledande gestalterna inom den amerikanska avantgardefilmen.

Programmet presenteras i samarbete med Litauens kulturattaché i Sverige, Finland och Danmark, med stöd från Litauens Kulturinstitut.