Praxis #8

Fia-Stina Sandlund

6 mar

Praxis är en filmklubb för unga (16–21 år) med ett intresse för experimentell film och rörlig bild. Praxis, som drivs inom ramen för Film i Samtidskonsten, letar nya former att introducera unga konstnärer för Stockholms film och videokonst-scen.

Våren 2020 fixerar filmklubben Praxis blicken på rörlighet och förändring i relation till filmbegreppet. I en serie mobila filmvisningar möter vi tre olika konstnärskap och följer den rörliga bildens koppling till sociala och politiska rörelser. Varje tillfälle möts vi på en ny plats, och rör oss tillsammans genom bilderna och staden.

Praxis #8: Fia-Stina Sandlund, fredag den 6 mars kl 19-21. Samling vid Medborgarplatsens tunnelbana.

Fia-Stina Sandlund är en svensk konstnär och filmskapare, som är känd för sina politiskt laddade performance, aktioner, videor och installationer. I sina verk analyserar hon olika former av förtryck och ojämlikhet i samhället och ibland utvecklas de till direkta aktioner. Hon fick genomslag hos den breda allmänheten då hon tillsammans med Joanna Rytel i gruppen Unfucked Pussy sprang upp på scenen under en TV-sändning av Fröken Sverige-galan 2001, där de vecklade ut en banderoll med texten ”Gubbslem”.

I sitt arbete interagerar hon med samhället via konst men också genom media och politisk aktivism. Tre områden som delar samma möjlighet till samhällskritik men samtidigt omgärdas av skilda regler, möjligheter och svårigheter. I sin praktik har hon utforskat var och när det är gynnsamt och inte att tala utifrån respektive position. Målet har varit att uppnå realpolitisk skillnad och samtidigt omdefiniera vad konst är och kan vara.

2016 väckte Fia-Stina Sandlund mycket uppmärksamhet med sin långfilm She’s Wild Again Tonight. Den behandlar August Strindbergs roman Fröken Julie ur ett feministiskt och psykoanalytiskt perspektiv.

Läs mer