Praxis #7

Joanna Lombard

12 nov

Praxis är en filmklubb för unga (16–21 år) med ett intresse för experimentell film och rörlig bild. Praxis, som drivs inom ramen för Film i Samtidskonsten, letar nya former att introducera unga konstnärer för Stockholms film och videokonst-scen.

Tisdagen den 12 november gästas Praxis av konstnären Joanna Lombard. Alla intresserade är välkomna att delta. Joanna Lombard är född i Algeriet 1972, uppvuxen och verksam i Stockholm, Sverige. Lombards praktik tar sin utgångspunkt ur personliga berättelser, politiska idéer och ideologier eller praktiska gruppövningar från kollektiven Joanna växte upp inom.

”I min praktik jobbar jag med film, foto, installation, ljud och text. Jag arbetar ofta med iscensättningar av situationer med autentisk bakgrund som behandlar frågor kring identitet, ursprung och utanförskap. En slags observationer, reflektioner över förlopp som kommer av personliga erfarenheter. Jag sätter ofta igång flera processer samtidigt, ibland triggar det igång ett förlopp och resulterar i ett verk, ibland glöms det bort och ibland tas det upp långt senare. Ett exempel är att idag beställde jag en planritning av den byggnad jag växte upp i, Ljusbacken. Den plats som jag tenderar att återkomma till, den grop jag gräver i, min point of no return, en plats som triggar min fantasi. Jag tänker att det är den plats där jag försökte förstå världen och dess förutsättningar och att jag därför vill återvända dit. Där upplever jag min blick elementär och det hjälper mig att organisera min världsbild. Jag växte upp på 70 talet i en av progg och hippierörelsen starkaste fästen, Ljusbacken i Hälsingland. Platsen, tiden och dess genomströmning av ideologier har kommit att fungera som en backdrop för mitt berättande.”

– Joanna Lombard

Läs mer