Ephraim Asili

The Diaspora Suite

5 mar

The Diaspora Suite är den gemensamma titeln för de fem filmerna: Forged Ways, American Hunger, Many Thousands Gone, Kindah och Fluid Frontiers som den amerikanska konstnären Ephraim Asili skapade mellan åren 2010–2017. Det samlade materialet utgår från en mängd resor som Asili genomförde i sitt utforskande av den afrikanska diasporan, dess platser och historier. Konstnären följer slavskeppen, folkvandringarna och motståendets anhalter vilket tar honom till städer i Brasilien, Etiopien, Ghana, Jamaica, Kanada och USA.

Med ett spontant och associativt berättande och med sitt experimenterande av 16mm-formatets begränsningar observerar Asili spår av gemenskap och främlingskap i landskapen han möter. Han avtäcker dolda, glömda lager av berättelser och utopier och upprättar samtidigt egna monument på de platser och i de ansikten han väljer att filma. Sviten blir till ett kartläggande som sker här och nu i filmerna vi ser. Det är ett sökande efter en annan historieskrivning än den anglosaxiska och med det, en ny förståelse av det afroamerikanska identitetsbegreppet.

Den brittisk-karibiske kulturteoretikern Paul Gilroy myntade i början av 1990-talet begreppet Svarta Atlanten för att beskriva den motkultur som skapats av de miljontals afrikaner som lever utanför Afrika. Gilroy framhöll särskilt fartyget som den viktigaste länken i den panafrikanska samfärdseln och avfärdade mytologiseringen av ett återerövrat afrikanskt ursprung. Han sökte istället efter ett nytt ursprung baserat på det kollektiva minnet av Atlanten och de slavskepp som korsat den väldiga havmassan.
Paul Gilroys analys av den afrikanska diasporans efterverkningar blir även synligt i Asilis filmiska projekt. Fartyget som symbol dyker här upp i en rad skepnader, från distanserade svarta kroppar på skepp till ändlösa svallvågor och närbilder av kedjor till ljudet av smattrande båtmotorer. Infrastruktur utgör över huvud taget en stor del av materialet med sina svepningar över vägar, broar, tågräls och andra transportmedel som återkommande inslag. De sammanlänkade vägarna som Asili avtäcker blir en del i ett större sökande efter den afroamerikanska identitetens början och slut.

Ephraim Asili (f. 1979) är en amerikansk konstnär och musiker verksam i New York. I hans verk undersöks föreställningar om afroamerikansk identitet liksom den afrikanska diasporan som kulturell kraft. Ephraim Asili har medverkat på en rad filmfestivaler och utställningar under de senaste åren, däribland: Whitney Museum, New York Film Festival, Toronto International Film Festival, Museum of Fine Arts, Boston, MoMA PS1, New York och International Film Festival Rotterdam.

Läs mer