Morgan Quaintance

South, Another Decade & Early Years

10 mar

Våren 2020 inleds med tre filmer av Morgan Quaintance. Tisdag den 10 mars kl 19 på biografen Zita Folkets Bio.

I filmen South kopplar Morgan Quaintance ihop olika platser som präglats av rasism och ett stort antirasistiskt motstånd: södra London, Sydafrika, South side i Chicago och den amerikanska södern. Titeln blir ett formellt grepp som möjliggör för honom att röra sig fritt mellan olika berättelser och teckna ett porträtt över kraften i den egna och den kollektiva rösten. I filmen är rösten i sig ofta frikopplad från kroppen den kommer ifrån, som för att betona att handlingen att tala och själva orden är olika saker. I denna film som i flera andra använder sig Quaintance av arkivmaterial, och skapar nya narrativ utifrån redan existerande bilder. Skapar nya relationer, mellan människor, mellan bilder och mellan olika lager av tid.

Another Decade utgår ifrån INIVA-konferensen ‘Towards a New Internationalism’ som ägde rum 1994. Därifrån rör sig Quaintance med en otyglad lätthet genom vittnesmål från konstnärer och konsthistoriker, olika kulturella territorier och tider och skapar en spänning mellan den distanserade analysen och den levda erfarenheten av otherness. Som för att säga att ingenting har förändrats, så slutar vi där vi började, i ett citat från konferensen och en kritik mot antropologins förhållningssätt till konsten, där antropologins huvuduppgift är att befästa kulturella skillnader för att kunna dissekera dem. Medan konsten istället handlar om ett förhållningssätt till omvärlden, om en möjlighet till ett upphävande av förutbestämda skillnader och identiteter. Denna kritik framstår i sig som emblematisk för Quaintances praktik.

Quantaince använder ofta musik som både ämne och verktyg. Det blir ett sätt att ta sig förbi det konkreta, förbi objekten. Medan han länge skrivit om konst och arbetat med musik och andra medier, så är filmandet en relativt ny praktik. Numera filmar han alltid, det finns ingen tidpunkt då han inte gör en film, säger han själv. I filmerna tittar han bakåt men uttrycket är aldrig nostalgiskt, inte ens i Early Years, en film som till stor del består av blickar in i ett familjealbum. Han tecknar ett porträtt över den Jamaicanskfödda konstnären Barbara Samuels liv och erfarenheter av att leva i diasporan i London, och att möta de befriande möjligheter som ryms i det kreativa livet på 1960- och 1970-talet. Minnesbilderna skapar ett uppriktigt och levande porträtt. En berättelse om ett liv, utan psykoanalysens efterkonstruktion.

Morgan Quaintance är en Londonbaserad konstnär, curator, musiker och skribent. De senaste åren har han börjat arbeta mer med rörlig bild, hans verk har visats flitigt, på filmfestivaler och i utställningar. Under det senaste decenniet har hans texter om samtidskonst och dess sociopolitiska kontexter varit med och format det offentliga samtalet i Storbritannien.

Läs mer