Babyfis #2

Väderlekar: Experimentfilm för barn (0-5 år)

11 maj

Välkomna på babyvisning med fantasieggande konst- och experimentfilmer anpassade för barn i åldrarna 0-5 år.

Filmprogrammet uppehåller sig vid väder och vind med naturens skiftningar som en källa till kreativitet och lek. Skiftningarna i klimatet framträder som både naturliga och artificiella i programmets olika filmer. Här återfinns experimentfilm av Carl-Fredrik Reuterswärd, bilddikter av Telemach Wiesinger och formexperiment av Anna-Lena Jaktlund, Noemi Sjöberg och Christine Ödlund.

Film i Samtidskonstens team kommer att vägleda genom programmet. Medhavda barnvagnar kan ställas vid Zitas biljettkassa. Föräldrar, släktingar och barn är alla välkomna.

Läs mer