Svenska Berättelser

Staffan Lamm, Lina Selander och Lap-See Lam & Wingyee Wu

10 apr

Svenska Berättelser är ett filmprogram och en inventering av filmer som sträcker sig över sju decennier och över den rika svenska dokumentära traditionen, och inkluderar såväl mockumentärer, konstfilmer som tidiga videoverk och experimentfilmer. Genom att hålla uttrycksformerna interagerande undersöker programmet olika sätt som konstnärer och filmare förhållit sig till vårt historiska och modernistiska arv, det svenska klassamhället, men också till skevheten i den svenska självrepresentationen. Flertalet filmer tar formen av berättarexperiment, som motsätter sig att på ett enkelt sätt sorteras och kategoriseras, men som trots allt skildrar brytpunkterna mellan det gamla och det nya, mellan generationer, och erfarenheter av att vara en del av samhället och att stå utanför det.

Programmet tar sin utgångspunkt i Staffan Lamms film Judagölen (1981) som berättar om den lilla sjön Judagölen långt inne i dom småländska skogarna. Den började kallas så på 1870-talet efter att en lokal dräng mördat en förbipasserande judisk försäljare och sänkt kroppen i sjön. Lamm åker till byn och samlar berättelser från människor som fortfarande minns vad som hände. Det blir en slags blandning av ett vittnesmål och en skröna, en berättelse om minnet, rättvisa och ondskans mörker.

Staffan Lamms film Judagölen är ett vittnesmål och en skröna om en häpnadsväckande händelse som ägde rum djupt i dom småländska skogarna under 1870-talet. I Lina Selanders film ser vi elledningar filmade från ett tåg i rörelse, och videon mynnar ut i ett abstrakt svävande diagram av linjer och yteffekter, en resa som på ett symboliskt plan binder samman platser och ständigt pockar på frågan ”vart är vi på väg?” Lap-See Lam & Wingyee Wus Mother’s Tongue fungerar som en spekulativ tidsresa genom den svenska kinarestaurangens historia, nutid och framtid. Samtidigt framkommer en djupt personlig berättelse om språk, exil, familj, traditioner och identitet. 3D-modellerna förstärker känslan av kinarestaurangen som scenografi, där en delvis falsk närhet till det faktiska Kina uppstår. Här visas den i version för biograf.

Läs mer