Anna Odell

Okänd kvinna

15 mar

Under våren genomför Film i Samtidskonsten ett filmprogram om människan i kris, psykisk ohälsa och anti-psykiatri. Kontrollförlust och sammanbrott är återkommande teman inom många former av drama. Här visar vi filmer som utmanar gängse skildringar av mänsklig sårbarhet och inre konflikter. En del filmer beskriver konstnärers specifika utsatthet och prekäritet. Andra verk framställer psykisk ohälsa som förändrad perception. Eller kärlek som ett sätt att förlora kontrollen.

2009 skapade den dåvarande konstfacksstudenten Anna Odell en debattstorm med sitt examensverk “Okänd, kvinna 2009-349701”, där hon iscensatte en psykos med syftet att bli intagen på psykakuten. Väl där blev hon bältad och utsatt för tvångsvård, vars villkor var vad hon ville belysa med verket. Hon blev hårt kritiserad av psykvården för att ha tagit resurser från andra och förvandlades till en slagpåse i media, men upplevde också starkt stöd ifrån många med liknande erfarenheter. Det debatterades även vilt kring huruvida detta var konst eller inte. Filmen Okänd kvinna dokumenterar både händelsen och det som kom efter. Ett ovärdeligt tidsdokument och en ögonöppnande fallstudie som ger häpnadsväckande inblickar i psykvården och i medialogiken som gjorde Odell till paria. 

Filmen följs av ett samtal med konstnären.

Läs mer