Roy Andersson

Någonting har hänt

23 nov – 5 dec 2021

Hösten 2021 visar Film i Samtidskonsten programmet Med viruset som musa, som sätter fokus på AIDS-epidemin och dess avtryck i kulturen.

Programmet är ett sätt att blicka bakåt, från coronans tid till starten av en annan pandemi, där en stor del av de som insjuknade var konstnärer. Många konstnärer själva och deras anhöriga satte sin tilltro till det nyligen uppfunna och lättillgängliga videomediet, för att berätta om stigmat av sin egen diagnos såväl som om sorgen efter förlorade vänner – men också om en ny sorts gemenskap. För många blev filmen ett viktigt slagträ mot en växande homofobi. Det blev även en dokumentation av en tid, och de tusentals protester som växte världen över, mot dåtidens högerregeringar och deras bristande handlingskraft i att möta problemet utan att skuldbelägga dess offer. Filmerna skildrar en kamp och metoder som på många sätt inspirerat dagens klimataktivistiska rörelse.

Programmet får oss att reflektera över vår egen framtid, efter pandemin, och vilka spår som denna tid kommer att sätta på kulturen framöver. Vad det innebär att vi som en del av ett samhälle, och som konstnärer och publik går vidare ur denna kris på ett individuellt och kollektivt plan.

Roy Andersson: Någonting har hänt
1993, 25 min

1986 beställde Socialstyrelsen en informationsfilm om AIDS av Roy Andersson. De ångrade sig snabbt eftersom scenerna de fick se var ”ångestskapande” och filmen blev aldrig helt färdigställd. Någonting har hänt är en både torr och absurd skildring av sjukdomen och dess påverkan på människan. Filmen har väckt debatt – vissa läser den som en satir i Roy Anderssons karaktäristiska anda, medan andra menar att den propagerar Stasis konspirationsteorier om AIDS. 

Det är svårt att se filmen utan att tänka på hur främmande denna idé ter sig idag. Vilken konstnär eller filmare skulle Folkhälsomyndigheten ge i uppgift att göra en film om covid? 

Roy Andersson (f. 1943 i Göteborg) är en av våra mest framstående filmskapare. Han fick brett genomslag 1970 med En kärlekshistoria. Han har gjort en stor mängd kortfilmer och reklamfilmer. Hans allvarstyngda och humoristiska långfilmer har visats på världens största festivaler, och cementerat hans plats i filmhistorien.