Svenska Berättelser

Andrew Hibbert & Lola Möller, Felice Hapetzeder, Mårten Nilsson och Salad Hilowle

27 apr

Svenska Berättelser är ett filmprogram och en inventering av filmer som sträcker sig över sju decennier och över den rika svenska dokumentära traditionen, och inkluderar såväl mockumentärer, konstfilmer som tidiga videoverk och experimentfilmer. Genom att hålla uttrycksformerna interagerande undersöker programmet olika sätt som konstnärer och filmare förhållit sig till vårt historiska och modernistiska arv, det svenska klassamhället, men också till skevheten i den svenska självrepresentationen. Flertalet filmer tar formen av berättarexperiment, som motsätter sig att på ett enkelt sätt sorteras och kategoriseras, men som trots allt skildrar brytpunkterna mellan det gamla och det nya, mellan generationer, och erfarenheter av att vara en del av samhället och att stå utanför det.

Del 2 är ett program där extremerna kan uppfattas som påtagliga och metanivåerna i vissa fall kännbara, från Andrew Hibbert & Lola Möllers Bagman om en släpigt reflekterande massmördare, till Salad Hilowles bearbetning av svenska stereotypier och afrosvenskars representation i media, här i form av en hyllning till Öppna Kanalen. Bagman inleder i den svenska idyllen men glider snabb över i det makabra, och här sker det i form av förskjutningar i betydelsenivåerna mellan vad vi ser i bild och vad vi hör på ljudspåret.

I Stockholm 1970 möter vi Felice Hapetzeders far. Han drömde om Sverige som paradiset på jorden, ett land där man kunde vara fri på riktigt: politiskt, intellektuellt och sexuellt. Men när han kom till Stockholm 1970 gick drömmen i kras. Här berättar han om vad som hände, och varför italienare, som han säger, blir galna av att bo i Sverige. I berättelsen om en krossad illusion ryms också en historia om fördomar, både positiva och negativa, och en kritik mot den svenska kulturens självtillräcklighet.

Mårten Nilsson & David Flamholcs Svitjod 2000+ är en punkig roadmovie genom glesbygds-Sverige där grundpremissen är: vad skulle hända om väldigt många fler människor, låt säga 20-30 miljoner, flyttade hit? Inskränkthet och humor möter lokalhistoria och ”man tänker sitt”, i denna flyktiga, experimentella och upptrissade sociologiska studie som föregriper diskussioner om det lokala och det glokala, glesbygd, avbefolkning och stad.

Läs mer