Praxis #1

Workshop med Filmögon

5 dec

Praxis är en ny serie workshops för unga konstnärer (16–21 år) med ett intresse för film och rörlig bild. Praxis, som drivs inom ramen för Film i Samtidskonsten, letar nya former att introducera unga konstnärer för Stockholms film och videokonst-scen. Initiativet grundar sig på idéer kring ömsesidigt lärande och samarbete.

Torsdagen den 6 december välkomnas nya deltagare som då får chans att möta Filmögon – en tidskrift som belyst film och rörlig bild ur nya perspektiv sedan 2013. Filmögon drivs utifrån ett öppet arbetssätt, och har kontinuerligt uppmuntrat läsare att delta med sina egna bidrag och tankar om film utan formella krav på hur bidraget ifråga ska se ut. Parallellt med tidningen har Filmögon arrangerat andra former av aktiviteter såsom filmvisningar och samtal. Under denna workshop får alla delta men yngre personer är särskilt välkomna. Fri entré men reservera gärna en plats genom att skicka ditt namn till bronwyn@filmisamtidskonsten.se.

ENG: Praxis is a new set of workshops for younger artists (aged 16–21) who are interested in film and moving image. Run by Film i Samtidskonsten, Praxis, creates new pathways to introduce younger artists to the film and video art scene of Stockholm. It is based on ideas of reciprocal learning and collaboration. On Dec 6, participants are invited to meet makers of magazine Filmögon, a publication surrounding film and moving images that has existed since 2013. The framework of the publication is an open-ended one, with a constant open invitation to submit contributions with thoughts or answers to films, without any formal constraints for the form of a contribution. Along with the magazine, Filmögon has arranged other activities such as screenings and talks. Everyone is able to attend, but younger people are especially welcome. Free but please reserve a place by sending your name to bronwyn@filmisamtidskonsten.se

Läs mer