John Akomfrah

The Stuart Hall Project

3 apr

En person som mer än någon annan kommit att omdefiniera synen på hur samspelet mellan kultur och politik skapar identitet och mening är Stuart Hall (1932–2014); kulturteoretiker, sociolog och offentlig intellektuell.

Född på Jamaica 1932 och som 18-åring bosatt i England fick han uppleva kolonialismens slutskede inifrån. Mötet med Cambridge och det brittiska klassystemet som nybliven student har Hall beskrivit som chockerande och det var i denna akademiska miljö han sedermera kom att bli en av de mest inflytelserika rösterna för den nya vänstern i Storbritannien.

Under det sena 1950-talet var Stuart Hall med och grundade tidskriften New Left Review och tillsammans med William Hoggart och Raymond Williams kom han att skapa institutionen Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) där han senare blev rektor. Denna nydanande intellektuella skola blev helt avgörande för att etablera kulturvetenskap som akademiskt ämne och inspirerade till en förnyelse av universitetens arbetssätt generellt, både inom och utanför Storbritannien. CCCS främjade en interdisciplinär metodik som förde olikartade teorier och forskningstraditioner samman. Med studier av allt från politik till sport, ungdomars subkulturer och den breda TV-publikens sätt att tolka nyheter och dramaserier.

Konstnären och filmaren John Akomfrahs dokumentärfilm The Stuart Hall Project (2013) är ett försök att ringa in Halls komplexa liv och svåröverskådliga betydelse. Akomfrah använder ett expansivt arkivmaterial till tonerna av Halls favoritmusiker Miles Davis för att visa hur Hall kom att bli ledande i frågor som rör kultur, identitet och gemenskap och dess förhållande till massmedier och politik. Som offentlig intellektuell var Hall ofta med i olika publika sammanhang och uttalade sig om alltifrån globalisering och ungdomskultur till den djupt rotade rasismen på de brittiska öarna.

Akomfrah varvar dessa radiointervjuer med tv-framträdande och filmreportage mot en världspolitisk fond av krig, förtryck och motstånd. Därmed framträder ett mer elaborerat och poetiskt berättande än det kronologiska narrativet som så ofta är fallet i denna typ av biografiska dokumentärer. Akomfrah låter samspelet med Davis jazzmusik leda berättandet in i något som liknar en audiovisuell improvisation. Improvisationens kärna, där någonting oförutsägbart övergår i någonting annat blir till en vacker spegel över Stuart Halls gärning och hans betoning på förändring och konstant omförhandling.

John Akomfrah föddes 1957 i Accra och flyttade som barn till London där han numera arbetar som konstnär, regissör och författare. 1982 var han med och startade Black Audio Film Collective. De senaste åren har Akomfrah ställt ut på bland annat San Francisco Museum of Modern Art, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid, Barbican, London, Bildmuseet Umeå, Museu Coleção Berardo, Lissabon och The Institute of Contemporary Art, Boston.

Läs mer