Praxis #3

Workshop med Malin Franzén

4 apr

Praxis är en ny serie workshops för unga konstnärer (16–21 år) med ett intresse för film och rörlig bild. Praxis, som drivs inom ramen för Film i Samtidskonsten, letar nya former att introducera unga konstnärer för Stockholms film och videokonst-scen. Initiativet grundar sig på idéer kring ömsesidigt lärande och samarbete.

Torsdag den 4 april håller konstnären Malin Franzén en workshop för alla nyfikna. Malin Franzén (f.1982) intresserar sig för relationen mellan original och kopior, upplösning och förskjutning av mening, samt hur nya informationslager bidrar till att sammanfoga och sammanlänka annars hotfullt tomma fragment. Med utgångspunkt i samlingar, arkiv, studieresor och forskning inom såväl humaniora som naturvetenskap, och tillsammans med deltagare från andra professioner, försöker Franzén överbrygga distansen till andra kunskapsområden och yrkesroller genom att möjliggöra ett gemensamt tänkande. I centrum för hennes installationer och videoverk står ofta det perifera, förbisedda och potentiellt vidsträckta som inte utmärker sig, men som ständigt maler, pågår, ibland mållöst: bortglömda anteckningar, muterande växter, digitalt skräp.

Fri entré, för mer information hör av dig till emmeli@filmisamtidskonsten.se.

Läs mer