Praxis #5

Hanni Kamaly

17 sep

Praxis är en filmklubb för unga (16–21 år) med ett intresse för experimentell film och rörlig bild. Praxis, som drivs inom ramen för Film i Samtidskonsten, letar nya former att introducera unga konstnärer för Stockholms film och videokonst-scen.

Tisdagen den 17 september gästas Praxis av konstnären Hanni Kamaly. Alla intresserade är välkomna att delta. Hanni Kamaly är född 1988 i Hamar, Norge och numera verksam i Malmö. I Kamalys forskningsbaserade konstnärliga praktik utforskas subjekts-/objektsteorier och ontologi i relation till gränserna för existens och subjektivitet. Aktuella och pågående projekt fokuserar på avhumanisering och representation via fält som antropologi, populärkultur och postkolonialism. I videoverket ”HEAD, HAND, EYE” från 2017 väver Hanni Kamaly samman bilder och berättelser i associativa tankebanor som blottlägger hur makt alltid utövats genom kontroll och dehumanisering av den andres kropp. Genom att framställa den andre som vilddjur eller ohyra har handlingar rättfärdigats som annars skulle definieras som omänskliga.

Läs mer