Liz Rosenfeld och
Luther Price

Fuck Tree & Sodom

3 nov

Film i Samtidskonsten presenterar en specialvisning av filmen FUCK TREE av konstnären Liz Rosenfeld. Filmen visas tillsammans med Luther Price omtalade film SODOM, från 1989. I samband med visningen besöker Liz Rosenfeld Stockholm för att berätta om projektet och arbetet med filmen i ett samtal med Bronwyn Bailey-Charteris, curator på Film i Samtidskonsten. Följande dag, söndagen den 4 november håller Liz Rosenfeld även ett artist talk på Zita med start kl. 14.00.

Den amerikanska konstnären och experimentfilmaren Luther Price blev känd för en bredare del av konstvärlden i samband med tillkomsten av SODOM. Filmen som förblivit i det närmaste ökänd för sitt banbrytande ämnesval och sin visuella framställning är en exposé utan dess like av explicita bilder av hårdhänt gay porr och bibliska motiv. SODOM tematiserar, bland annat, sadomasochistiska tendenser, ockulta ritualer och en gränslös sexuell tillvaro innan AIDS framfart under det sena 1980-talet. Det gränslösa innehållet går också igen i verkets form som kan sägas spegla Price förhållningssätt till filmmediet och hans förmåga att dra teknikerna han arbetar med till sin yttersta spets. Manipulationer som ofta resulterat i rent abstrakta former och mönster på filmbasen. SODOM i fråga består av ett funnet filmmaterial som Luther Price hittat i en container i Bostons sexdistrikt – Combat Zone något år tidigare. Brutala bilder av våldsamt gruppsex inspelade på 8mm som Price sedan bearbetat direkt på filmbasen och korsklippt med scener ur bibliska filmer och ljudet av Gregorianska munkar, uppspelade baklänges. Resultatet är en film som fungerar som ett direkt angrepp på sinnena och som med sin brutalitet synar den religiösa demoniseringen av homosexuella, då och nu.

Närmare trettio år efter SODOM skapades, kom konstnären Liz Rosenfeld i kontakt med verket under en vistelse i London. Det var ett konstnärligt möte som fick stor betydelse för henne och som ledde fram till skapandet av ett nytt filmverk; FUCK TREE. Filmen tillkom under ett flertal utflykter som Rosenfeld utförde till grönområdet Hampstead Heath i London, en plats för spontana sexuella möten mellan homosexuella sedan lång tid tillbaka. I parken hittade hon ett ensligt träd som fungerat som ökänd mötesplats och som av Rosenfelds 16mm-kamera porträtteras ur varje vinkel och vrå. Inspirerad av Price arbetsmetod täckte hon negativen i sina egna kroppsvätskor och begravde dem därefter under jorden för att erodera innan de sedermera grävdes upp och klipptes samman till ett suggestivt collage. Det färdiga verket speglar frågor som rör historiska platser för queera gemenskaper i det offentliga rummet och osynliggörandet av förföljelser av och folkmord på homosexuella.

Luther Price (f. 1962) är en amerikansk experimentfilmare vars arbeten har visats på en rad platser runtom i världen, däribland Museum of Modern Art, New York, San Francisco Cinematheque och Whitney Museum of American Art. Price är verksam som professor vid Massachusetts College of Art and Design och är känd för sitt användande av medvetna provokationer som ofta tar sig uttryck i verk som lyfter fram homoerotiska undertexter i vardagliga vardagssituationer och populärkultur.

Liz Rosenfeld (f. 1979) är en Berlin-baserad konstnär, verksam inom film, video och performance som ofta arbetar med begrepp som rör historiska erfarenheter i förhållande till queera gemenskaper. Hennes mest profilerade projekt, The Surface Tension Trilogy, består av tre korta experimentfilmer som följer Weimarperiodens uppgång och fall i Berlin. Hennes verk har visats och framförts på olika platser såsom The Hebbel am Ufer Theater, Berlin, Tate Modern, London, C/O Gallery, Berlin, Victoria and Albert Museum, London, German Historical Museum, Berlin och Barbican Center, London.

Läs mer