Carl Johan De Geer

Retrospektiv: Mormor, Hitler och jag + Jag minns Lena Svedberg + Buljong

28 apr

I över sex decennier har Carl Johan De Geer varit verksam i en uppsjö olika medier som löper in och ut ur varandra. Från film, måleri, fotografi till affischkonst och textilformgivning, vidare in i musik, scenografi och litteratur. Alltid med en radikal och nyskapande blick på både form och innehåll. I denna tudelade retrospektiv lyfts ett flertal av de filmer som De Geer producerade under 90-talet och det tidiga 00-talet. Filmer som på olika sätt kastar ljus på det rådande kulturella och politiska klimatet i allmänhet och det svenska klassamhället i synnerhet, ofta genom den egna familjeberättelsen.

Del 2.

I den andra delen av filmprogrammet fördjupas Carl Johan De Geers självreflekterande tematik. Här syns porträttfilmer som berör relationen till betydelsefulla människor i konstnärens absoluta närhet liksom uppdiktade berättelser som ger sig i kast med livets stora frågor och föreställningar om det skapande geniet. I Mormor, Hitler och jag nystar De Geer i den svenska överklassens relation till nazismen genom minnet av sin kärleksfulla mormor – en övertygad nazist även långt efter andra världskrigets slut. Spåren leder honom till uppväxtmiljön hos mormodern där diverse nazistattiraljer låg framme till öppen beskådan. I en scen syns den vuxne Carl Johan De Geer steka fläskfilé till Wagners Ragnarök enligt mormordens speciella recept. Vad har det hos nazismen som attraherade Carl Johans mormor och genom denna kvinna, den svenska överklassen? Varifrån kom oviljan att ta avstånd?

Samma djupt personliga arbetssätt hos Carl Johan De Geer syns i Jag Minns Lena Svedberg, en film om konstnärskollegan Lena Svedberg (1946-1972) som tillsammans med honom var drivande i tidskriften Puss. Med stillbilder ackompanjerade av Terry Rileys stråkar målar De Geer upp en ömsint och starkt gripande bild av sin vän och den på samma gång sprudlande kreativitet och psykiska ohälsa som rymdes inom henne. Filmen ger sig i kast med frågan om det dokumentära fotografiets existensberättigande och förmåga att bevara människor och byggnader som redan vid tillfället var på väg att försvinna ur tiden. Programmet avslutas med långfilmen Buljong i vilken Marianne Lindberg De Geer spelar en författare som är besatt av tanken på att skildra hela 1900-talet i en enda roman. Är ordet ”buljong” det adekvata svaret på frågan hur decenniet bäst kan skildras?

Carl Johan De Geer föddes 1938 i Montreal, Kanada och är sedan 1951 bosatt i Stockholm där han sedan det tidiga 60-talet varit verksam som multikonstnär inom vitt spridda fält som fotografi, film, formgivning, illustration, måleri, manusförfattande och som musiker i band som Blå Tåget. De senaste åren har hans konstnärskap visats på bland annat Färgfabriken, Stockholm, Bildmuseet i Umeå, Prins Eugens Waldemarsudde och nu senast på Norrköpings Konstmuseum med utställningen Släkten och slavarna.

Läs mer