Praxis #10

Madeleine Andersson

8 maj

Praxis är en filmklubb för unga (16–21 år) med ett intresse för experimentell film och rörlig bild. Praxis, som drivs inom ramen för Film i Samtidskonsten, letar nya former att introducera unga konstnärer för Stockholms film och videokonst-scen.

Våren 2020 fixerar filmklubben Praxis blicken på rörlighet och förändring i relation till filmbegreppet. I en serie mobila filmvisningar möter vi tre olika konstnärskap och följer den rörliga bildens koppling till sociala och politiska rörelser. Varje tillfälle möts vi på en ny plats, och rör oss tillsammans genom bilderna och staden.

Praxis #10: Madeleine Andersson
Fredag den 8 maj kl 19-21
Startstation: Universitetet
Slutstation: Skogen

Madeleine Andersson, född 1993 i Jönköping, studerar för närvarande masterprogrammet i fri konst på Den Konglige Danske Kunstakademiet. Genom humoristiska, dramatiska och självorienterade videoinstallationer undersöker hon västeuropeiska känslor inför och relationer till klimatförändringarna. Det är främst i språk och performance som undersökandet tar sig uttryck. Genom att vända och vrida på ord och retorik försöker hon hitta nya möjligheter och begränsningar i klimataktivismens diskurser.

Praxis är en filmklubb för unga (16–21 år) med ett intresse för experimentell film och rörlig bild. Praxis, som drivs inom ramen för Film i Samtidskonsten, letar nya former att introducera unga konstnärer för Stockholms film och videokonst-scen. Det är gratis att vara med i Filmklubben Praxis och du kan bli medlem när som helst, t ex genom att komma på en visning/workshop. För mer information kontakta emmeli@filmisamtidskonsten.se.

Läs mer