Gregg Bordowitz

Fast Trip Long Drop

8 nov – 21 nov 2021

Hösten 2021 visar Film i Samtidskonsten programmet Med viruset som musa, som sätter fokus på AIDS-epidemin och dess avtryck i kulturen.

Programmet är ett sätt att blicka bakåt, från coronans tid till starten av en annan pandemi, där en stor del av de som insjuknade var konstnärer. Många konstnärer själva och deras anhöriga satte sin tilltro till det nyligen uppfunna och lättillgängliga videomediet, för att berätta om stigmat av sin egen diagnos såväl som om sorgen efter förlorade vänner – men också om en ny sorts gemenskap. För många blev filmen ett viktigt slagträ mot en växande homofobi. Det blev även en dokumentation av en tid, och de tusentals protester som växte världen över, mot dåtidens högerregeringar och deras bristande handlingskraft i att möta problemet utan att skuldbelägga dess offer. Filmerna skildrar en kamp och metoder som på många sätt inspirerat dagens klimataktivistiska rörelse.

Programmet får oss att reflektera över vår egen framtid, efter pandemin, och vilka spår som denna tid kommer att sätta på kulturen framöver. Vad det innebär att vi som en del av ett samhälle, och som konstnärer och publik går vidare ur denna kris på ett individuellt och kollektivt plan.

Gregg Bordowitz: Fast Trip Long Drop
1993, 54:04 min

Våren 1988 testade filmaren Gregg Bordowitz positivt för HIV. Han slutade då att dricka och ta droger och kom ut som homosexuell för sina föräldrar. Fast Trip Long Drop började som ett sätt att ta sig an dessa händelser och det kulturella klimat som rådde i USA kring AIDS-epidemin. Under arbetet med filmen diagnostiserades en nära vän med bröstcancer och hans farföräldrar omkom i en bilolycka. Det ackumulerade traumat det resulterade i fick honom att ifrågasätta sin egen identitet, och det förändrade hans inställning till sin diagnos.

Gregg Bordowitz (f. 1964) är författare, filmare och AIDS-aktivist. Hans filmer dokumenterar hans egna erfarenheter av att testa positivt för HIV och att leva med AIDS, och sätter en personlig kris i relation till den pågående globala krisen. Gregg Bordowitz arbetar fortfarande med AIDS som tema. Nu senast hade han en stor utställning på MoMa i New York, där han både drog paralleller mellan AIDS och Covid-19, och påminde publiken om att AIDS-krisen fortfarande i allra högsta grad pågår, i synnerhet i världens fattigare länder där tillgången till medicin och vård är kraftigt kringskuren av ekonomisk ojämlikhet.