Artist talk med Liz Rosenfeld

Queer labour, cruising, and infatuation as political and creative methodologies

4 nov

Film i Samtidskonsten har bjudit i konstnären Liz Rosenfeld att hålla en föreläsning med utgångspunkt i sitt konstnärskap.

 I detta artist talk kommer Liz Rosenfeld att behandla frågor som rör queer-feministiska metoder och arbetssätt i förhållande till sitt eget filmskapande och konstnärliga praktik. Därtill visas exempel på arbeten av andra konstnärer som fungerat som inspiration för Rosenfeld samt konstnärer ur de queer-feministiska gemenskaper i Berlin och London där Rosenfeld själv varit verksam.

Föreläsningen äger rum söndagen den 4 oktober 2018 på biografen Zita. Observera att samtalet sker på engelska. Dagen innan föreläsningen visas filmen FUCK TREE av Liz Price tillsammans med filmen SODOM av Luther Price kl. 16:30 på biografen Zita.

“This talk is rooted in questions regarding the intersection and representation of queer politics and queer desire in moving and performative images, the modalities of resistance they create and support, as well as the intense contradictions they bring working in tandem together. How does my commitment to continue to create film from an unapologetic queer and feminist perspective regarding labour strategies support and contradict my desire which motivates my sexual and, in some cases, emotional perspective? In this talk I want to go into my own desire to make both politically charged and dream-like images that undo normative romantic expectations of queer bodies. The experimental nature of this talk will mirror the experimental narratives of my creative work, and how I attempt to untangle the intricacies and hypocrisies that can surface within queer desire and queer politics, and how these hypocrisies create future portals.”

– Liz Rosenfeld

Läs mer