Derek Jarman

Blue

21 okt

Hösten 2021 visar Film i Samtidskonsten programmet Med viruset som musa, som sätter fokus på AIDS-epidemin och dess avtryck i kulturen.

Programmet är ett sätt att blicka bakåt, från coronans tid till starten av en annan pandemi, där en stor del av de som insjuknade var konstnärer. Många konstnärer själva och deras anhöriga satte sin tilltro till det nyligen uppfunna och lättillgängliga videomediet, för att berätta om stigmat av sin egen diagnos såväl som om sorgen efter förlorade vänner – men också om en ny sorts gemenskap. För många blev filmen ett viktigt slagträ mot en växande homofobi. Det blev även en dokumentation av en tid, och de tusentals protester som växte världen över, mot dåtidens högerregeringar och deras bristande handlingskraft i att möta problemet utan att skuldbelägga dess offer. Filmerna skildrar en kamp och metoder som på många sätt inspirerat dagens klimataktivistiska rörelse.

Programmet får oss att reflektera över vår egen framtid, efter pandemin, och vilka spår som denna tid kommer att sätta på kulturen framöver. Vad det innebär att vi som en del av ett samhälle, och som konstnärer och publik går vidare ur denna kris på ett individuellt och kollektivt plan.

Programmet består av en serie filmer som visas online och på bio. De inledande filmerna är Stuart Marshalls film Pedagogue från 1988, som visas gratis på vår hemsida 11-24 oktober, samt Derek Jarmans Blue från 1993, som visas på biografen Grand torsdagen den 21 oktober.

Derek Jarman (1942-1994) var en av Storbrittaniens främsta filmregissörer och konstnärer. Han arbetade först som scenograf och det var så han kom i kontakt med filmen. Jarmans verk kretsar ofta kring frågor om sexualitet, identitet och samhälle. Han drabbades av AIDS och förlorade mot slutet av sitt liv förmågan att se annat än blå färger. Hans sista långfilm Blue skildrar dessa erfarenheter och består av en blå skärm samt ett ljudspår med tal och musik. Voiceovern, som läses av bland andra Jarmans nära vän Tilda Swinton, är en poetisk skildring av att leva med AIDS och av den annalkande döden. Filmen är också en dialog med måleriet och med Yves Klein, vars verk och liv spelade en väldigt stor roll i synnerhet i filmens tidiga utveckling.

Blue färdigställdes bara några månader innan Derek Jarman dog av AIDS. När den hade premiär i England samsände Channel 4 och BBC Radio bild- respektive ljudspår så att tittarna kunde njuta av stereoljud.

Biljetter finns att köpa via biografen Grands hemsida. Biljetter till rabatterat pris köps i kassan mot uppvisande av intyg.

Läs mer