Praxis #4

Workshop med Lap-See Lam

2 maj

Praxis är en ny serie workshops för unga konstnärer (16–21 år) med ett intresse för film och rörlig bild. Praxis, som drivs inom ramen för Film i Samtidskonsten, letar nya former att introducera unga konstnärer för Stockholms film och videokonst-scen. Initiativet grundar sig på idéer kring ömsesidigt lärande och samarbete.

Lap-See Lam berättar historier genom föreningar av text, digitala medier och skulpturala installationer. Utan objektiva anspråk redigerar hon offentligt arkivmaterial, där fotografier, intervjuer, recensioner, interiörer och 3D-skanningar sammanfogas. I videoverket Mother’s Tongue (2018), av Lap-See Lam och regissören Wingyee Wu, framställs tre generationer kvinnor i en fiktiv historieskrivning där en dokumentär samtid möter en virtuell framtid. Utifrån verkliga platser i Stockholms innerstad vandrar betraktaren mellan de möjliga framtidsscenarier som en ekonomiskt vacklande restaurangverksamhet idag kan ställas inför. Lams bildvärld andas science fiction och gestaltar både en föreställd svenskhet, ett växande främlingsskap och den alltmer effektiviserade ekonomi som dagens familjeföretag tvingas underkasta sig. Verket har hittills presenterats som en installation och som en interaktiv app, genom vilken betraktaren orienterar sig i en stad som verkets narrativ samtidigt ritar om, med hjälp av en i vår vardag osynlig karta.
– Skrivet av Frida Sandström för In & Beyond Sweden: Journeys Through an Art Scene, 2018.

Läs mer