Klara Lidén

Ohyra, Bodies of Society och Der Mythos des Fortschritts

1 mar – 31 mar 2023

Under våren genomför Film i Samtidskonsten ett filmprogram om människan i kris, psykisk ohälsa, och anti-psykiatri. Kontrollförlust och sammanbrott är återkommande teman inom många former av drama. Här visar vi filmer som utmanar gängse skildringar av mänsklig sårbarhet och inre konflikter. En del filmer beskriver konstnärers specifika utsatthet och prekäritet. Andra verk framställer psykisk ohälsa som förändrad perception. Eller kärlek som ett sätt att förlora kontrollen.

Först ut är tre filmer av konstnären Klara Lidén, som visas under mars månad här på vår hemsida.

Klara Lidén: Ohyra
2007, 3:59 min

Klara Lidén: Bodies of Society
2006, 5:15 min

Klara Lidén: Der Mythos des Fortschritts
2008, 4:15 min

I sitt konstnärskap återkommer Klara Lidén ofta till hur det inre förhåller sig till det yttre, hur det mänskliga livet existerar inom ramarna för den arkitektoniska strukturen. Och hur man kan bryta de ramarna, störa stadsrummet, misshandla objekten. I filmen Bodies of Society från 2006 tar hon ut sina aggressioner på en cykel, som framstår som oskyldig och ovetande, eller? I Ohyra från 2007, är det kroppen som åker på stryk, där det egna jaget både bestraffar genom att slå, och skyddar sig själv genom att ta på sig en hjälm. Der Mythos des Fortschritts (Moonwalk) från 2008 skildrar en baklängespromenad genom New York, som att tiden, eller den själsliga utvecklingen, går på tvärs med samhället.

Tack till konstnären och filmernas distributör Filmform.