Stuart Marshall

Pedagogue

11 okt – 24 okt 2021

Hösten 2021 visar Film i Samtidskonsten programmet Med viruset som musa, som sätter fokus på AIDS-epidemin och dess avtryck i kulturen.

Programmet är ett sätt att blicka bakåt, från coronans tid till starten av en annan pandemi, där en stor del av de som insjuknade var konstnärer. Många konstnärer själva och deras anhöriga satte sin tilltro till det nyligen uppfunna och lättillgängliga videomediet, för att berätta om stigmat av sin egen diagnos såväl som om sorgen efter förlorade vänner – men också om en ny sorts gemenskap. För många blev filmen ett viktigt slagträ mot en växande homofobi. Det blev även en dokumentation av en tid, och de tusentals protester som växte världen över, mot dåtidens högerregeringar och deras bristande handlingskraft i att möta problemet utan att skuldbelägga dess offer. Filmerna skildrar en kamp och metoder som på många sätt inspirerat dagens klimataktivistiska rörelse.

Programmet får oss att reflektera över vår egen framtid, efter pandemin, och vilka spår som denna tid kommer att sätta på kulturen framöver. Vad det innebär att vi som en del av ett samhälle, och som konstnärer och publik går vidare ur denna kris på ett individuellt och kollektivt plan.

Programmet består av en serie filmer som visas online och på bio. De inledande filmerna är Stuart Marshalls film Pedagogue från 1988, som visas gratis på vår hemsida 11-24 oktober, samt Derek Jarmans Blue från 1993, som visas på biografen Grand torsdagen den 21 oktober.

Stuart Marshall: Pedagogue
1988, 10 min

Pedagogue är en film om det politiska landskap som sammanföll med AIDS-epidemin, där samhällsstyrets respons på krisen på många platser kom att präglas av skuldbeläggning av homosexuella.

Filmen består av en kort performance av skådespelaren och regissören Neil Bartlett, där han spelar en konstskolelärare som lyckas “konvertera” sina studenter till att bli homosexuella. I Storbritannien införde Margaret Thatchers konservativa regering 1988 ”klausul 28”, en lag som förbjöd förespråkandet och spridandet av homosexualitet. Lagen påminner om de lagstiftningar som nyligen klubbats igenom i bland annat Ungern och Polen. Med en humoristisk ton utforskar Stuart Marshall de omöjliga rädslor och den paranoia som legat till grund för lagstiftningen.

Stuart Marshall (1949-1993) var en brittisk regissör, författare, aktivist och lärare som var tongivande inom film- och videokonst, både som filmare och som curator och teoretiker. Hans arbete kretsade ofta kring historiska och politiska konstruktioner av homosexualitet som avvikelse. Under AIDS-epidemin gjorde han flera filmer som utmanade vitt spridda, felaktiga föreställningar kring homosexuellas livsstil och spridningen av viruset. Marshall avled av AIDS-relaterad sjukdom 1993.