Camille Henrot

24 maj

Tisdagen den 24 maj avslutar vi vårens program på Film i Samtidskonsten med att visa fyra filmer av den franska konstnären Camille Henrot.

I Cynopolis följer kameran en flock vildhundar som har intagit Sakara, platsen där de första pyramiderna en gång restes. Dessa bilder klipps ihop med arkeologiska utgrävningar, arbetarnas gester och rörelser, och bilder av kvinnor som arbetar med att sortera sopor i utkanten av Kairo. Filmen väcker frågor kring vad vi vi bevarar av vårt förflutna, och vad vi gör oss av med. Är det vi ser en gammal semesterfilm, en rytmisk lek med bilder eller en historisk dokumentation?

The Strife of Love in a Dream är inspirerad både av Carl Jungs idé om Indien som en ”drömlik värld” och Sudhir Kadars tankar om Indien som ”västvärldens undermedvetna”. Den tar utgångspunkt i etnografi, antropologi och fotografiets exotiserande funktion, ämnen som Henrot ofta återkommer till. Filmen flätar ihop flera olika element – en pilgrimsfärd, produktionen av ångestdämpande medicin, hur gift utvinns ur en orm – och berättar en historia om kulturell identitet i förändring. Mot en bakgrund av det koloniala förflutna blir filmen en motvikt till den teoretiska separationen mellan öst och väst.

Deep Inside förvandlar en porrfilm till en melankolisk kärleksballad. Det är en av Henrots tidigaste experimentfilmer, där hon omsorgsfullt ritat och etsat direkt på filmnegativen. De explicita scenerna göms därmed delvis bakom animerade teckningar som berättar om en förlorad kärlekshistoria. Den långsamma pulserande musiken, komponerad av Benjamin Morando and Nicolas Ker, framstår som ett rop efter kärlek. 

I Film Spatial filmar Camille Henrot med 16-millimeterfilm hemma hos arkitekten och utopisten Yona Friedman. Filmen är en vandring genom hans fysiska rum såväl som hans idévärld, där många små mikrohändelser ges större vikt än en enskild stort ögonblick. I takt med att en dialog utvecklar sig mellan Henrot och Friedman om film, teknologi och den kreativa processen, förskjuts perspektivet mer och mer till Friedmans hund Baltkis, som står i centrum för hans känslomässiga och konceptuella värld.

© ADAGP Camille Henrot. Courtesy of the artist and kamel mennour, Paris/London

Konstnären Camille Henrot (f. 1978 i Paris) bor och arbetar i Berlin och New York. Hon rör sig sömlöst mellan film, måleri, teckning, arbete i brons, skulptur och installation. Ofta flyter de olika uttrycken in i varandra. Hon hämtar inspiration i litteratur, psykoanalys, sociala medier, kulturantropologi, självhjälp och vardagens banalitet för att ställa frågor kring vad det betyder att leva i en alltmer upp- och sammankopplad och överstimulerad värld. Hon har vunnit Silverlejonet i Venedig, och haft separatutställningar världen över. Under 2022 ställer hon bland annat ut på Munchmuseet i Oslo.

Läs mer