Praxis #6

Marie Karlberg

4 okt

Praxis är en filmklubb för unga (16–21 år) med ett intresse för experimentell film och rörlig bild. Praxis, som drivs inom ramen för Film i Samtidskonsten, letar nya former att introducera unga konstnärer för Stockholms film och videokonst-scen.

Fredagen den 4 oktober gästas Praxis av konstnären Marie Karlberg. Alla intresserade är välkomna att delta. Marie Karlberg är född 1985 i Stockholm och numera verksam i New York. Karlberg började göra konst som en reaktion mot förutbestämda former av socialt liv. Utan någon formell konstutbildning och efter att ha stött på konstnärlig verksamhet genom queera subkulturer i Paris nattliv, blev performance centralt i hennes konstnärliga praktik.

Förkroppsligande och självmedvetenhet blev ramarna som Marie Karlberg allt mer kom att utforska genom att förstärka aspekter av sin identitet som hade setts som problematiska under konstnärens Svensk-Irakiska uppväxt. 2010 flyttade Karlberg till New York och började arbeta för det kommersiella galleriet Reena Spaulings. Att arbeta där beskriver konstnären som en chock-introduktion till den kommersiella verkligheten kring samtidskonst, och den rigida elitismen som omger sociala relationerna däromkring. Denna insikten fick Marie Karlberg att omformulera sina performance från att uttrycka dennes personliga sociala avvikande till att istället lägga fram en kritik mot det sociala systemet som hon nu var en del av. Hennes förståelse av kvinnlig sexualitet och vad den har för kritisk potential har växt fram från ett intresse av subkulturella performance av Cosey Fanni Tutti till institutionell kritik av Andrea Fraser. Karlbergs arbete har sen dess fokuserat på glappet mellan förväntningarna på konstnärens säljbarhet och karriärerna som skapas från de förväntningarna. I dagens accelererade era, när konstnärer måste sysselsätta sig med företaget att vara konstnär på ett sätt utan tidigare motstycke, är Marie Karlberg intresserad av att kritiskt formulera hur de intensifierade kraven i slutändan styr konstnärlig produktion.  

Läs mer