Richard Vogel

VHSessäer

16 mar

Richard Vogel (f. 1953, Lund) var under 1970- och 80-talet verksam som målare men drabbades i början av 90-talet av ett personligt och kreativt uppbrott som förändrade hans sätt att arbeta.

Vogel slutade med måleriet och gick in i ett slags melankoliskt rum och stängde samtidigt dörren om sig. Det var under den här tiden han började experimentera med film och fotografi. Han byggde egna datorer, köpte gamla videokameror på loppis och använde deras olika defekter för att förvränga sitt material. När nya datorprogram lanserades som möjliggjorde icke-linjär klippning på 1990-talet exploderade Vogels produktion.

Vogels filmer är svåra att kategorisera. Här finns bandade filmsnuttar och inspelningar från TV-apparater, sekvenser av människor han filmade i smyg, Liksom iscensatta skeenden, videodagboks-liknande upptagningar och självporträtt. Vogel hade alltid en videobandspelare på paus eller en videokamera riktad mot sin TV, ständigt redo att börja spela in. När allt smälter samman i Richard Vogel egenartade kollage blir det till en form av filmiska essäer, i en ansats till ett slags Youtube långt före den digitala medieplattformen sett sitt ljus. Hans associativa sätt att använda bilder, med lager på lager av tecken och riktningar, utifrån in och inifrån ut blev till ett personligt wallraffande inom honom själv.

Filmvisningen presenteras i samarbete med Filmögon, en filmtidskrift som drivs av Aron Skoog och Amin Zouiten. Filmögon fick 2016 tillgång till Richard Vogels privata arkiv och har i samband med upptäckten av detta rika material sammanställt en dossier av nyskrivna texter kring hans videoverk.

De allra flesta filmer har tidigare aldrig visats för en publik, främst på grund av Richards Vogels ovilja att inordna sig och nå ut med sitt konstnärskap. Richard Vogel föddes 1953 och var verksam som konstnär i Malmö och Kristianstad fram till sin död 2015. På hans CV återfinns utställningar på bland annat Lunds Konsthall, Galleri Rostrum i Malmö, Galleri C, Lund, Tomelilla Konsthall, Linköpings Konsthall och Malmö Museum.

Läs mer