Om

Film i Samtidskonsten

Film i Samtidskonsten är en ideell organisation för film- och videokonst. Vårt program äger rum i Stockholm och arrangeras i samarbete med biografer, festivaler, distributörer och konstorganisationer i Sverige och utomlands. Vi visar filmer av samtida konstnärer utifrån aktuella teman, och lyfter fram unga och mer etablerade konstnärer som på olika sätt är, och har varit betydelsefulla för filmen som konstform. Filmerna kan tidigare ha visats på museer, biennaler eller festivaler eller vara helt nyproducerade. Gemensamt är att de ofta helt saknar, eller har mycket begränsad, distribution i Sverige. Tillsammans med inbjudna gäster, granskar programmet konst- och filmhistorien, förutsättningarna att skapa konst idag samt politiska och historiska förändringar runt om i världen.

Film i Samtidskonsten har varit verksamma i Stockholm sedan 2011 och drivs med stöd av Kulturrådet.

Tillgänglighet

Film i Samtidskonsten äger rum i samarbete med en rad organisationer i stor-Stockholm. I allmänhet så är biograferna vi samarbetar med tillgängliga för personer med funktionshinder men för att vara på den säkra sidan kontakta gärna Cecilia Björk på cecilia@filmisamtidskonsten.se innan ankomst för aktuell information.

Vill du få aktuell information om vårt program, registrera dig för nyhetsbrev och besök gärna vår Facebook och Instagram för senaste uppdateringar.

Film i Samtidskonsten erbjuder ett specialutformat program för skolor och skolklasser, vi tar även emot förfrågningar om praktik. För mer information kontakta Lea Park Apelgren lea@filmisamtidskonsten.se.

Praxis

Praxis är en filmklubb för unga (16–21 år) med ett intresse för experimentell film och rörlig bild. Praxis, som drivs inom ramen för Film i Samtidskonsten, letar nya former att introducera unga konstnärer för Stockholms film och videokonst-scen.

Det är gratis att gå med i Filmklubben Praxis. Ditt Praxis-kort ger dig också fritt inträde till Film i Samtidskonstens övriga filmvisningar. För mer information om hur du får ditt egna medlemskort kontakta Lea Park Apelgren lea@filmisamtidskonsten.se.